Quản trị Nhân sự

TRÁNH NGAY 3 LỖI NÀY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC

Trong quá trình quản lý nhân sự, có những sai lầm mà các nhà quản lý cần tránh để đạt […]

KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC

Để sở hữu KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC cần lưu ý 5 đặc điểm: Mục tiêu của phản hồi: […]

4 NGUYÊN TẮC VÀNG NÂNG CAO HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Trong vai trò của một người quản lý, việc cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên là một […]

KHUNG NĂNG LỰC CỦA QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Trong quá trình tư vấn cho các Doanh nghiệp Chuyên gia Phan Sơn đã tổng kết lại để xây dựng […]

5 VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA 1 QUẢN LÝ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Trong quá trình Chuyên gia Phan Sơn đào tạo cho các Nhà Quản lý trẻ tại các Tập đoàn, Doanh […]

Lãnh đạo Linh hoạt – Ứng biến trong Thế giới vạn biến

Khái niệm về quy trình làm việc “linh hoạt” bắt nguồn từ việc nhận ra rằng quản lý cấp trung […]

Lãnh đạo là đại sứ cho Giá trị chung của tổ chức

Nghiên cứu về “hành vi trung thực” cho thấy khá rõ việc lãnh đạo làm theo đúng những gì mình […]

MSC – 3 Phẩm chất của nhà Lãnh đạo vĩ đại

Lãnh đạo giỏi bắt đầu từ trong trong tâm trí, vậy nên để lãnh đạo hiệu quả cần phải hiểu […]

Lãnh đạo Tỉnh thức và những lợi ích thầm lặng

Sẽ không tuyệt vời sao nếu bạn có thể thực hiện một sự thay đổi nội tâm đơn giản, để […]