Blog

Những xu hướng quản trị nhân sự năm 2023

Việc tìm hiểu những thay đổi hàng năm là rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nào để bắt […]

Chiến thuật truyền đạt tầm nhìn từ lãnh đạo tới nhân viên

Hầu hết mọi người khó để nhớ được chiến lược của công ty họ là gì. Ngay cả các giám […]

Để giao tiếp với cấp dưới hiệu quả

Trong giao tiếp ở môi trường làm việc, không chỉ cấp dưới cần chú ý khi ứng xử với cấp […]

3 Ưu tiên chiến lược hàng đầu dành cho L&D năm 2023

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế không ổn định, kết hợp với việc khan hiếm nhân tài, L&D cần […]

NHÂN SỰ TỔNG HỢP

NHÂN SỰ TỔNG HỢP Công ty Cổ phần công nghệ Futech là nhà thầu cơ điện có uy tín hàng đầu […]

TRỢ LÝ VẬN HÀNH

TRỢ LÝ VẬN HÀNH Công ty Thương mại HD ( https://hdchemicals.com/) Mô tả công việc: Trợ lý vận hành có […]

TUYỂN DỤNG: CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING (lĩnh vực đào tạo kỹ năng doanh nghiệp) MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sáng tạo nội dung trên đa […]

TUYỂN DỤNG: TRỢ LÝ CHUYÊN GIA

TRỢ LÝ CHUYÊN GIA Mô tả tổng quan: Vị trí này giúp Chuyên gia triển khai các dự án huấn […]

DỊCH CHUYỂN TRONG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TẠI MICROSOFT

Trước năm 2013 Microsoft áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất stack ranking – xếp hạng nhóm. Hệ thống […]