Blog

Lãnh đạo Linh hoạt – Ứng biến trong Thế giới vạn biến

Khái niệm về quy trình làm việc “linh hoạt” bắt nguồn từ việc nhận ra rằng quản lý cấp trung […]

Lãnh đạo là đại sứ cho Giá trị chung của tổ chức

Nghiên cứu về “hành vi trung thực” cho thấy khá rõ việc lãnh đạo làm theo đúng những gì mình […]

MSC – 3 Phẩm chất của nhà Lãnh đạo vĩ đại

Lãnh đạo giỏi bắt đầu từ trong trong tâm trí, vậy nên để lãnh đạo hiệu quả cần phải hiểu […]

Lãnh đạo Tỉnh thức và những lợi ích thầm lặng

Sẽ không tuyệt vời sao nếu bạn có thể thực hiện một sự thay đổi nội tâm đơn giản, để […]

Những xu hướng quản trị nhân sự năm 2023

Việc tìm hiểu những thay đổi hàng năm là rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nào để bắt […]

Chiến thuật truyền đạt tầm nhìn từ lãnh đạo tới nhân viên

Hầu hết mọi người khó để nhớ được chiến lược của công ty họ là gì. Ngay cả các giám […]

Để giao tiếp với cấp dưới hiệu quả

Trong giao tiếp ở môi trường làm việc, không chỉ cấp dưới cần chú ý khi ứng xử với cấp […]

3 Ưu tiên chiến lược hàng đầu dành cho L&D năm 2023

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế không ổn định, kết hợp với việc khan hiếm nhân tài, L&D cần […]

NHÂN SỰ TỔNG HỢP

NHÂN SỰ TỔNG HỢP Công ty Cổ phần công nghệ Futech là nhà thầu cơ điện có uy tín hàng đầu […]