Blog

WEBINAR HRD: RÈN BINH LUYỆN TƯỚNG – CÁC BÀI HỌC THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TỪ CÁC TẬP ĐOÀN

[MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ] WEBINAR HRD: RÈN BINH LUYỆN TƯỚNG – CÁC BÀI HỌC THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT […]

TRÁNH NGAY 3 LỖI NÀY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC

Trong quá trình quản lý nhân sự, có những sai lầm mà các nhà quản lý cần tránh để đạt […]

KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC

Để sở hữu KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC cần lưu ý 5 đặc điểm: Mục tiêu của phản hồi: […]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THĂNG TIẾN NHANH CHÓNG TRONG CÔNG VIỆC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THĂNG TIẾN NHANH CHÓNG TRONG CÔNG VIỆC Làm việc gì là làm tới cùng. Ra kết […]

4 NGUYÊN TẮC VÀNG NÂNG CAO HIỆU SUẤT LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Trong vai trò của một người quản lý, việc cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên là một […]

KHUNG NĂNG LỰC CỦA QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Trong quá trình tư vấn cho các Doanh nghiệp Chuyên gia Phan Sơn đã tổng kết lại để xây dựng […]

5 VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA 1 QUẢN LÝ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Trong quá trình Chuyên gia Phan Sơn đào tạo cho các Nhà Quản lý trẻ tại các Tập đoàn, Doanh […]

5 TUYỆT CHIÊU TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM VIỆC XUẤT SẮC NHẤT

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc trở thành một người làm việc xuất sắc đòi hỏi sự chăm […]

Lãnh đạo Linh hoạt – Ứng biến trong Thế giới vạn biến

Khái niệm về quy trình làm việc “linh hoạt” bắt nguồn từ việc nhận ra rằng quản lý cấp trung […]