Phát triển Doanh nghiệp

Lãnh đạo Tỉnh thức và những lợi ích thầm lặng

Sẽ không tuyệt vời sao nếu bạn có thể thực hiện một sự thay đổi nội tâm đơn giản, để […]

Chiến thuật truyền đạt tầm nhìn từ lãnh đạo tới nhân viên

Hầu hết mọi người khó để nhớ được chiến lược của công ty họ là gì. Ngay cả các giám […]

3 Ưu tiên chiến lược hàng đầu dành cho L&D năm 2023

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế không ổn định, kết hợp với việc khan hiếm nhân tài, L&D cần […]

DỊCH CHUYỂN TRONG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TẠI MICROSOFT

Trước năm 2013 Microsoft áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất stack ranking – xếp hạng nhóm. Hệ thống […]

Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả làm việc

Bất cứ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì đội ngũ nhân viên chính […]

Xây dựng thương hiệu nhân sự vững mạnh

Thách thức to lớn đối với các chuyên viên nhân sự là không ngừng kiến tạo, cung cấp những giá […]