DỊCH VỤ CỐ VẤN

Hơn 10 năm qua, chuyên gia Phan Sơn đã tham gia tư vấn, cố vấn cho các Chủ doanh nghiệp, CEO trong quá trình phát triển, điều hành tổ chức. Bằng việc cố vấn đồng hành xuyên suốt trong khoảng 2 năm, chuyên gia Phan Sơn đã cùng với các CEO xây dựng và chuẩn hoá lại hệ thống quản trị, điều hành doanh nghiệp bài bản. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp hỗ trợ tư vấn kỹ năng quản lý và phát triển năng lực hiệu quả cho nhiều cá nhân.

Click ngay để tìm hiểu về các chương trình cố vấn:

HÃY ĐỂ PHAN SƠN TEAM GIÚP BẠN!

    Đăng ký nhận tư vấn