Thẻ: quản trị nhân sự

TRÁNH NGAY 3 LỖI NÀY ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ XUẤT SẮC

Trong quá trình quản lý nhân sự, có những sai lầm mà các nhà quản lý cần tránh để đạt […]

KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC

Để sở hữu KỸ NĂNG PHẢN HỒI TÍCH CỰC cần lưu ý 5 đặc điểm: Mục tiêu của phản hồi: […]

5 VIỆC CẦN LÀM NGAY CỦA 1 QUẢN LÝ MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Trong quá trình Chuyên gia Phan Sơn đào tạo cho các Nhà Quản lý trẻ tại các Tập đoàn, Doanh […]

Những xu hướng quản trị nhân sự năm 2023

Việc tìm hiểu những thay đổi hàng năm là rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nào để bắt […]

3 Ưu tiên chiến lược hàng đầu dành cho L&D năm 2023

Ngày nay, trong bối cảnh kinh tế không ổn định, kết hợp với việc khan hiếm nhân tài, L&D cần […]