Phát triển Doanh nghiệp

DỊCH CHUYỂN TRONG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT TẠI MICROSOFT

Trước năm 2013 Microsoft áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất stack ranking – xếp hạng nhóm. Hệ thống […]

Tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả làm việc

Bất cứ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì đội ngũ nhân viên chính […]

Xây dựng thương hiệu nhân sự vững mạnh

Thách thức to lớn đối với các chuyên viên nhân sự là không ngừng kiến tạo, cung cấp những giá […]