Blog

5 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TỪ XA HIỆU SUẤT CAO

Các nhân viên của doanh nghiệp đang làm việc từ xa, làm việc tại nhà. Vậy nhà lãnh đạo và […]

Những chuyên gia hàng đầu thế giới nói gì về ngành nhân sự trong tương lai?

Công nghiệp 4.0 sẽ định hình lại vai trò ngành nhân sự Theo Enrica Sighinolfi, thành viên sáng lập và […]

Xây dựng thương hiệu nhân sự vững mạnh

Thách thức to lớn đối với các chuyên viên nhân sự là không ngừng kiến tạo, cung cấp những giá […]

Đến lúc áp KPI cho bộ trưởng, chủ tịch tỉnh thành như trong quản trị doanh nghiệp

Kết quả đánh giá KPI sẽ là thông tin quan trọng, cơ sở rõ ràng để Quốc hội bỏ phiếu […]

Thách thức mới của ‘mô hình đào tạo 70-20-10’ trong doanh nghiệp

70-20-10 là một mô hình rất tốt để xây dựng các dự án phát triển năng lực của tổ chức […]

“Thời điểm này lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chờ 1-2 tháng nữa hết dịch quay lại hoạt động là “hơi thiếu thực tế”

Theo chuyên gia nhân sự Phan Sơn, tại thời điểm này, lãnh đạo doanh nghiệp cần tư duy mới, “bắt […]